Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2
Rozsvícení vánočního stromu
3
Benefiční adventní koncert Charita
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fulltext

Tělovýchovná jednota

Roku 1919 dali dva mladí učitelé ze zdejší obecné školy podnět k založení TJ Sokol. Byl to Jan Líkař a Václav Zilvar. Nehledali jen zábavu a cvičení, ale byli přesvědčeni, že je třeba vychovávati řádné občany republiky. 21.12. 1919 se v hostinci u Šustrů na schůzi přihlásilo za činné členy 22 bratří a 20 sester a za členy přispívající 15 mužů a 6 žen. Celkem 63 členů. Vzniklá organizace byla odbočkou Sokola Zaječice.

historické foto

Prvním cvičitelem byl zvolen Jindřich Zelený, cvičitelkou Libuše Donátová, správcem pobočky Josef Tesař. Již následujícího roku se muži i ženy zúčastnili VII. sokolského sletu v Praze v prostných cvičeních. Do doby založení Sokola nebylo v Bítovanech jeviště. Zdejší ochotníci si jej vypůjčovali z okolních obcí. V prosinci 1920 se usnesl výbor TJ na pořízení vlastního jeviště, což se ihned stalo. Oponu namaloval p. Dostálek z Bítovan, byla to kopie "Vítězství sokolské myšlenky."

Zdejší jednota byla velice aktivní, poměrně veliká, a proto měla zájem o osamostatnění, což bylo schváleno valnou hromadou východočeské sokolské župy na jaře 1921. Starostou jednoty se stal Jos. Tesař, funkci zastával, s ročním přerušením, až do r. 1927. 16.5.1921 uspořádali 1. veřejné cvičení na kopci u remíze, za spoluúčasti okolních jednot. Veliká práce byla korunována i finančním úspěchem, výnos činil 5 052,90 Kč.

Spolková činnost probíhala od svého založení v hostinci u Šustrů. V záři 1921 se přestěhovali do hostince čp. 1 pí. Písařové, která jim místnost ku cvičení propůjčovala zdarma, ale místnost byla malá, pro cvičení nevyhovující. V roce 1925 převzal hostinec K.Boháč, sál přestavěl a i na jeviště bylo pamatováno.

Při provádění pozemkové reformy zažádala jednota o pozemek zvaný "Vinice" vedle dvora čp. 62 a r. 1922 jí byl přidělen za 2 800 Kč ve výměře 92 arů 65 m2. První dva roky byl pozemek obděláván, pak byly pronajaty části zahrádek a usneseno o případném odprodeji zbývající části. Opuka z pozemků byla prodávána zdejším zemědělcům. V r. 1990 předala TJ bezplatně parcely o výměře 0,69 ha JZD Zaječice.

Pod hlavičkou TJ Sokol pracovalo několik oddílů. Jednak to byla cvičení prostná a na nářadí, později zvaná ZRTV, která vyvrcholila účastí na všesokolském sletu a na spartakiádách, jednak fotbalový klub. Zajímavostí byl kuželník v hostinci čp. 1, který se však provozoval nepravidelně. Ještě v r. 1961 ho opravil Josef Rulík, v roce 1967 byl opět v dezolátním stavu a rozpadl se. TJ provozovala v letech 1928 - 1929 i loutkové divadlo a za vedení br. R. Jelínka se pilně hrálo. Činnost ta úmrtím jmenovaného ustala.

Bohužel, kronika, z které jsme čerpali údaje, je neúplná, a tak za cvičitele uvedeme jen některé z nich.

V r. 1961 to byly: Švarcová, Jelínková, Jůn. Roku 1974 A. Rulíková, Jana Pavlíková, Jitka Zánová.

V tomto roce bylo v základní rekreační TV zaregistrováno 62 členů.

Fotbalový klub byl založen v r. 1937 Františkem Bulíčkem, který v té době byl bankovním úředníkem. Stal se mecenášem klubu. Nejdříve se hrálo na hřišti v Dolích, a to v letech 1937 - 1945. Po válce, v r. 1947 se hřiště přestěhovalo nad rybník Farář, postavily se branky a dřevěná kabina. Ale r. 1961 fotbal ustal, hlavně pro nedostatek hráčů. Podařilo se ho obnovit až po 5. letech. Začátky byly těžké, zařízení bylo shnilé, hřiště rozježděno traktory a auty. Chybělo materiálové vybavení. Zde pomohl tajemník OV ČSTV Jaroslav Pecina a za 4 200 Kč nakoupili sportovci sítě, dresy, míče a kopačky. Předsedou fotbalistů byl v té době František Kabele.
V roce 1974 měl oddíl kopané 57 zaregistrovaných členů, z nichž 20 bylo aktivních. Předsedou fotbalistů byl Josef Zaťko.

V 70. letech bylo staré hřiště zrušeno a zrekultivováno na ornou půdu. V období 1974 - 1976 se budovalo nové, v pořadí již třetí hřiště, dále šatny a sociální zařízení na místě, kde ho již všichni známe. Investorem byl MNV Zaječice. Pozemek byl vykoupen od Vincence Svobody a Emílie Zelené. Bohužel, nebyl proveden řádný zápis na tehdejší Geodézii, a tak po roce 1990 se
nástupci původních vlastníků hlásili i o tyto pozemky. Rozsudkem soudu o určení vlastnictví z února 1997 bylo toto přiznáno obci Bítovany. Stavba probíhala velkou měrou formou bezplatných brigád. Výstavba byla ukončena a hřiště slavnostně předáno dne 25.6.1977. Následovalo fotbalové utkání se Slovanem Čs. státního filmu, které skončilo nerozhodně 3:3. V hostinci byla
instalována výstava fotografií z budování sportoviště. Slavnostní den zakončila taneční zábava. Navzdory zlepšeným podmínkán, v sezóně 1978/79 opustilo zdejší mužstvo po 7 letech okresní přebor a sestoupilo do III. třídy.

V letech 1980 a následujících zde probíhala velmi dobře práce s mládeží. V odd. kopané bylo   25 - 30 žáků a v soutěžích byli úspěšní, např. na podzim r. 1986 byli na 1. místě v tabulce.

V r. 1991 se fotbalový oddíl stal občanským sdružením TJ Bítovany, z názvu vypadlo slovo Sokol. V té době měla jednota 4 mužstva: A - hrálo okresní přebor, B ve IV. třídě, dorost a starší žáci byli v okresním přeboru. V sezóně 1993/94, zásluhou štědrého sponzora - firmy Allmat, získala TJ řadu posil a mužstvo postoupilo do I. B třídy. Ale hned následující rok Allmat ukončil činnost, ustal příliv peněz a hráči začali odcházet. B mužstvo bylo zrušeno, další rok se zrušil dorost, v sezóně 1996/97 končí i žáci. Zbylé mužstvo hrálo III. třídu. V této době přišel do Bítovan nový trenér, Jiří Zobal ze Slatiňan. Družstvo se stabilizovalo a v letošním roce mělo šanci k postupu do okresního přeboru. V rozhodujícím zápase s mužstvem Slatiňan 17.6.2000 však hráli 0:0, což k postupu nestačilo. V současné době registruje TJ 60 členů.

Práce s dětmi opět začala od jara 2000, za což patří dík trenérovi J. Zobalovi. 2x týdně dochází na hřiště kolem 25 dětí, děvčat i chlapců, a dělají první fotbalové krůčky.

Předsedové TJ:

1940 - 1942 Josef Kopřiva,
1943 - 1961 Jan Dalecký,
1961 - 1965 Jan Pavlík,
1966 František Kabele,
1967 - 1979 Vilém Votava,
1979 - 1991 Boleslav Cechlovský,
1991 - 1992 Jan Florián, 
1992 - 1994 Jaroslav Petrus
od 1994 Jan Cechlovský.

Některé z výsledků fotbalového klubu:

Kolem r. 1950 vyhrál dorost přebor Pardubického kraje, v sezóně 1973/74 se dospělí umístili na 3. místě okresního přeboru, v letech 1966 - 76 byl nejlepším hráčem Boleslav Cechlovský, nastřílel 144 gólů, měl nejvíce odehraných zápasů a byl též nejlepším střelcem penalt. Fotbalu se věnoval i po skončení aktivní hry, dělal rozhodčího, trenéra i předsedu TJ.

Rok 1993/94 - I.B třída dospělí, 1994/95 - dorost vyhrál zimní pohár OPS, na konci sezóny jsou na 4. místě (trenérem byl Jan Jeřábek).