Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice Bítovany
Čarodějnice Bítovany
1 2
OÚ dovolená
3
OÚ dovolená
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
Svolání ZO na 13.5.2024
Sbírka šatstva
14
Zápis do MŠ Bítovany a dny otevřených dveří
Sbírka šatstva
Info k zákazu provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy
15
Přerušení dodávky elektřiny
Sbírka šatstva
uzavřen úřad 15.5.2024
16
Sbírka šatstva
17
Sbírka šatstva
18
Sbírka šatstva
19
Sbírka šatstva
20
Sbírka šatstva
21
Sbírka šatstva
22
Sbírka šatstva
23
Sbírka šatstva
24
Očkování psů 24.5.2024
Sbírka šatstva
25
Sbírka šatstva
Pohádková stezka
26
Sbírka šatstva
27
Sbírka šatstva
28 29 30 31 1 2

Fulltext

Tělovýchovná jednota

Roku 1919 dali dva mladí učitelé ze zdejší obecné školy podnět k založení TJ Sokol. Byl to Jan Líkař a Václav Zilvar. Nehledali jen zábavu a cvičení, ale byli přesvědčeni, že je třeba vychovávati řádné občany republiky. 21.12. 1919 se v hostinci u Šustrů na schůzi přihlásilo za činné členy 22 bratří a 20 sester a za členy přispívající 15 mužů a 6 žen. Celkem 63 členů. Vzniklá organizace byla odbočkou Sokola Zaječice.

historické foto

Prvním cvičitelem byl zvolen Jindřich Zelený, cvičitelkou Libuše Donátová, správcem pobočky Josef Tesař. Již následujícího roku se muži i ženy zúčastnili VII. sokolského sletu v Praze v prostných cvičeních. Do doby založení Sokola nebylo v Bítovanech jeviště. Zdejší ochotníci si jej vypůjčovali z okolních obcí. V prosinci 1920 se usnesl výbor TJ na pořízení vlastního jeviště, což se ihned stalo. Oponu namaloval p. Dostálek z Bítovan, byla to kopie "Vítězství sokolské myšlenky."

Zdejší jednota byla velice aktivní, poměrně veliká, a proto měla zájem o osamostatnění, což bylo schváleno valnou hromadou východočeské sokolské župy na jaře 1921. Starostou jednoty se stal Jos. Tesař, funkci zastával, s ročním přerušením, až do r. 1927. 16.5.1921 uspořádali 1. veřejné cvičení na kopci u remíze, za spoluúčasti okolních jednot. Veliká práce byla korunována i finančním úspěchem, výnos činil 5 052,90 Kč.

Spolková činnost probíhala od svého založení v hostinci u Šustrů. V záři 1921 se přestěhovali do hostince čp. 1 pí. Písařové, která jim místnost ku cvičení propůjčovala zdarma, ale místnost byla malá, pro cvičení nevyhovující. V roce 1925 převzal hostinec K.Boháč, sál přestavěl a i na jeviště bylo pamatováno.

Při provádění pozemkové reformy zažádala jednota o pozemek zvaný "Vinice" vedle dvora čp. 62 a r. 1922 jí byl přidělen za 2 800 Kč ve výměře 92 arů 65 m2. První dva roky byl pozemek obděláván, pak byly pronajaty části zahrádek a usneseno o případném odprodeji zbývající části. Opuka z pozemků byla prodávána zdejším zemědělcům. V r. 1990 předala TJ bezplatně parcely o výměře 0,69 ha JZD Zaječice.

Pod hlavičkou TJ Sokol pracovalo několik oddílů. Jednak to byla cvičení prostná a na nářadí, později zvaná ZRTV, která vyvrcholila účastí na všesokolském sletu a na spartakiádách, jednak fotbalový klub. Zajímavostí byl kuželník v hostinci čp. 1, který se však provozoval nepravidelně. Ještě v r. 1961 ho opravil Josef Rulík, v roce 1967 byl opět v dezolátním stavu a rozpadl se. TJ provozovala v letech 1928 - 1929 i loutkové divadlo a za vedení br. R. Jelínka se pilně hrálo. Činnost ta úmrtím jmenovaného ustala.

Bohužel, kronika, z které jsme čerpali údaje, je neúplná, a tak za cvičitele uvedeme jen některé z nich.

V r. 1961 to byly: Švarcová, Jelínková, Jůn. Roku 1974 A. Rulíková, Jana Pavlíková, Jitka Zánová.

V tomto roce bylo v základní rekreační TV zaregistrováno 62 členů.

Fotbalový klub byl založen v r. 1937 Františkem Bulíčkem, který v té době byl bankovním úředníkem. Stal se mecenášem klubu. Nejdříve se hrálo na hřišti v Dolích, a to v letech 1937 - 1945. Po válce, v r. 1947 se hřiště přestěhovalo nad rybník Farář, postavily se branky a dřevěná kabina. Ale r. 1961 fotbal ustal, hlavně pro nedostatek hráčů. Podařilo se ho obnovit až po 5. letech. Začátky byly těžké, zařízení bylo shnilé, hřiště rozježděno traktory a auty. Chybělo materiálové vybavení. Zde pomohl tajemník OV ČSTV Jaroslav Pecina a za 4 200 Kč nakoupili sportovci sítě, dresy, míče a kopačky. Předsedou fotbalistů byl v té době František Kabele.
V roce 1974 měl oddíl kopané 57 zaregistrovaných členů, z nichž 20 bylo aktivních. Předsedou fotbalistů byl Josef Zaťko.

V 70. letech bylo staré hřiště zrušeno a zrekultivováno na ornou půdu. V období 1974 - 1976 se budovalo nové, v pořadí již třetí hřiště, dále šatny a sociální zařízení na místě, kde ho již všichni známe. Investorem byl MNV Zaječice. Pozemek byl vykoupen od Vincence Svobody a Emílie Zelené. Bohužel, nebyl proveden řádný zápis na tehdejší Geodézii, a tak po roce 1990 se
nástupci původních vlastníků hlásili i o tyto pozemky. Rozsudkem soudu o určení vlastnictví z února 1997 bylo toto přiznáno obci Bítovany. Stavba probíhala velkou měrou formou bezplatných brigád. Výstavba byla ukončena a hřiště slavnostně předáno dne 25.6.1977. Následovalo fotbalové utkání se Slovanem Čs. státního filmu, které skončilo nerozhodně 3:3. V hostinci byla
instalována výstava fotografií z budování sportoviště. Slavnostní den zakončila taneční zábava. Navzdory zlepšeným podmínkán, v sezóně 1978/79 opustilo zdejší mužstvo po 7 letech okresní přebor a sestoupilo do III. třídy.

V letech 1980 a následujících zde probíhala velmi dobře práce s mládeží. V odd. kopané bylo   25 - 30 žáků a v soutěžích byli úspěšní, např. na podzim r. 1986 byli na 1. místě v tabulce.

V r. 1991 se fotbalový oddíl stal občanským sdružením TJ Bítovany, z názvu vypadlo slovo Sokol. V té době měla jednota 4 mužstva: A - hrálo okresní přebor, B ve IV. třídě, dorost a starší žáci byli v okresním přeboru. V sezóně 1993/94, zásluhou štědrého sponzora - firmy Allmat, získala TJ řadu posil a mužstvo postoupilo do I. B třídy. Ale hned následující rok Allmat ukončil činnost, ustal příliv peněz a hráči začali odcházet. B mužstvo bylo zrušeno, další rok se zrušil dorost, v sezóně 1996/97 končí i žáci. Zbylé mužstvo hrálo III. třídu. V této době přišel do Bítovan nový trenér, Jiří Zobal ze Slatiňan. Družstvo se stabilizovalo a v letošním roce mělo šanci k postupu do okresního přeboru. V rozhodujícím zápase s mužstvem Slatiňan 17.6.2000 však hráli 0:0, což k postupu nestačilo. V současné době registruje TJ 60 členů.

Práce s dětmi opět začala od jara 2000, za což patří dík trenérovi J. Zobalovi. 2x týdně dochází na hřiště kolem 25 dětí, děvčat i chlapců, a dělají první fotbalové krůčky.

Předsedové TJ:

1940 - 1942 Josef Kopřiva,
1943 - 1961 Jan Dalecký,
1961 - 1965 Jan Pavlík,
1966 František Kabele,
1967 - 1979 Vilém Votava,
1979 - 1991 Boleslav Cechlovský,
1991 - 1992 Jan Florián, 
1992 - 1994 Jaroslav Petrus
od 1994 Jan Cechlovský.

Některé z výsledků fotbalového klubu:

Kolem r. 1950 vyhrál dorost přebor Pardubického kraje, v sezóně 1973/74 se dospělí umístili na 3. místě okresního přeboru, v letech 1966 - 76 byl nejlepším hráčem Boleslav Cechlovský, nastřílel 144 gólů, měl nejvíce odehraných zápasů a byl též nejlepším střelcem penalt. Fotbalu se věnoval i po skončení aktivní hry, dělal rozhodčího, trenéra i předsedu TJ.

Rok 1993/94 - I.B třída dospělí, 1994/95 - dorost vyhrál zimní pohár OPS, na konci sezóny jsou na 4. místě (trenérem byl Jan Jeřábek).