Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky platné = OZV ( obecně závazná vyhláška )

Číslo vyhlášky
Obsah Ze dne Účinnost od
Zrušena OZ dne
6/2019 OZV 6-2019,poplatek z pobytu.pdf 9.12.2019 1.1.2020  
5/2019 OZV 5-2019-psi.pdf 9.12.2019 1.1.2020  
4/2019 OZV 4-2019 odpady.pdf 9.12.2019  1.1.2020  
1/2019  1-2019_poplatek vstupné, platná[3].pdf 15.5.2019 15.dnem od vyhlášení  
2/2018  OZV_školský obvod-ZŠ_2018_.pdf 25.6.2018  15. dnem od vyhlášení  
1/2018  OZV_školský_obvod_2018.pdf 25.6.2018  15. dnem od vyhlášení  
1/2015 nařízení

Nařízení :_podomní prodej.pdf 

23.3.2015 23.3.2015  

1/2015

1-2015 systému shromažďování, sběru.pdf

23.3.2015 8.4.2015  
4/2010 Poplatky za užívání veřejného prostranství 15 .12 .2010 4.1.2011  
4/2001  OZV 4-2001 povinnosti držitel psa.pdf  4.5.2001  10.6.2001  
  Požární řád vydaný r. 2019.pdf 6.8.2019    
  Řád veřejného pohřebiště schválený ZO[1].pdf 23.9.2019    

 Usnesení ZO ( výpisy ), starostka Pavla Peřinová

rok            
2021 14-2021_ZO 1.3.2021.pdf  15-2021 ZO 12.4.2021.pdf        
2020  8-2020_ZO.pdf  9-2020_ZO.pdf  10-2020_ZO.pdf  11-2020_ZO.pdf  12-2020_ZO.pdf 13-2020_ZO.pdf
2019  3-2019_ZO.pdf  4-2019_ZO.pdf  5-2019_ZO.pdf  6-2019_ZO.pdf  7-2019_ZO.pdf  
2018  2018_ustavující.pdf  1-2018_ZO.pdf  2-2018_ZO.pdf      

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled hlavních předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací