Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Svolání veřejného zasedání ZO na 1.7.2024
2 3 4 5 6 7
8
Oznámení
9 10 11 12 13
Cirkus Paldus - vystoupení
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Poplatky

Poplatky

Poplatky za odpady v r. 2024

Sazby:

 • dospělá osoba ………. 1.000 Kč
 • poplatník do 19 let věku….600 Kč
 • poplatník – studující, který je ubytován mimo území obce, do 26 let … 600 Kč
  (doložit potvrzením)
 • domy k rekreaci, chalupy v obci ……………… 1.000 Kč
 • zahrádkářské objekty v části „U hřbitova„ .… 1.000  Kč
 • chata v Dolích …………..…………………… 1.000 Kč

Osvobození od poplatku :

 • Osoby umístěné do dětského domova; osoby v domově pro seniory, a pod .
 • Děti narozené v příslušném kalendářním roce
 • Třetí a každé další dítě do 15- let v rodině
 • Poplatník přihlášený k TP na ohlašovně
 • Platí-li poplatník v obci poplatek za odpady a vlastní-li v obci i stavbu k rekreaci, může být tato od poplatku osvobozena.

Poplatek za psa v r. 2024

 • 120,- Kč za jednoho
 • 180,- Kč za každého dalšího psa

Splatnost obou poplatků je do 31.5.2024
ÚHRADA – přednostně : BEZHOTOVOSTNÍ
na účet obce 2020531/0100
variabilní symbol = číslo popisné ( není-li, číslo parcely)

NEBO v hotovosti, na Oú Bítovany />Zrychlilo se exekuční řízení. Po marném uplynutí náhradní lhůty, stanovené v platebním výměru, správce bez dalšího přistoupí k exekuci. Připočítávají se exekuční náklady správce ( OÚ ) ve výši 500 Kč.


Místní poplatek z pobytu

 • Sazba poplatku činí 5,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku!!!

Ceník pronájmu

 1. Sál v budově obecního úřadu
  Předmětem pronájmu je sál obecního úřadu, kuchyňka a sociální zařízení. Možnost pronájmu se omezuje na obyvatele a spolky obce Bítovany.
  • bez topení 800,- Kč/den
  • s topením 1.200,- Kč/den

2. židle čalouněné 20,- Kč/den

3. stůl 20,- Kč/den

4. lavice od pivního setu 20,- Kč/den

5. stůl od pivního setu 20,- Kč/den

6. veřejný rozhlas k hlášení 10,- Kč za hlášení

Potřebné formuláře najdete zde

Platnost od 1.1.2024