Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice Bítovany
Čarodějnice Bítovany
1 2
OÚ dovolená
3
OÚ dovolená
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
Svolání ZO na 13.5.2024
Sbírka šatstva
14
Zápis do MŠ Bítovany a dny otevřených dveří
Sbírka šatstva
Info k zákazu provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy
15
Přerušení dodávky elektřiny
Sbírka šatstva
uzavřen úřad 15.5.2024
16
Sbírka šatstva
17
Sbírka šatstva
18
Sbírka šatstva
19
Sbírka šatstva
20
Sbírka šatstva
21
Sbírka šatstva
22
Sbírka šatstva
23
Sbírka šatstva
24
Očkování psů 24.5.2024
Sbírka šatstva
25
Sbírka šatstva
Pohádková stezka
26
Sbírka šatstva
27
Sbírka šatstva
28 29 30 31 1 2

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Obecní symboly

Obecní symboly

Obecní zastupitelstvo obce Bítovany projednalo a schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 návrhy dvou hlavních obecních symbolů. Jde o obecní znak a prapor. Osm variant návrhů, které byly zpracovány dle heraldických pravidel pro tvorbu nových obecních symbolů, vytvořil postupně heraldik pan Stanislav Kasík - heraldická kancelář "DAUPHIN"  z Roudnice nad Labem. Jako nejvhodnější byla zvolena varianta poslední - osmá.

Dne 2. února 2010 podala obec Bítovany  jménem starostky Jany Čechlovské Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky žádost o posouzení návrhů obecních symbolů a o doporučení k jejich udělení. Žádost naleznete zde

Dne 13. dubna 2010 bylo dopisem předsedou podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Zdeňkem Novotným obci oznámeno, že navrhované symboly byly schváleny a doporučeny k udělení obci jako oficiální obecní symboly obce Bítovany. Dopis o schválení naleznete zde

Rozhodnutím č. 75 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 29. dubna 2010 o udělení znaků a vlajek a dle §34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s §29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byly obci Bítovany uděleny znak a vlajka. Dekret o udělení znaku a vlajky naleznete zde

Slavnostního předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavou Němcovou se dne 29. dubna 2010 zúčastnila starostka Jana Čechlovská a místostarosta RNDr. Jiří Mohl. Předání dekretu paní starostce najdete zde. Předání dekretu - společná fotografie je k nahlédnutí zde

Dne 28. srpna 2010 bylo obecním symbolům požehnáno  světícím biskupem mons. Josefem Kajnkem z Královehradeckého biskupství na slavnostní mši v místním kostele sv. Bartoloměje. Toto svěcení obecních symbolů bylo součástí malé slavnosti uspořádané k 660 letům první písemné zmíňky o obci Bítovany. Krátké video k této slavnosti naleznete zde

Znak

Obecní znak

Ve zlatém štítě nad modrou vlnitou patou kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.

 

 

Vlajka

Obecní vlajka

List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý, v poměru 4 : 1. Ve žlutém pruhu kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Ikonografie

   Obec Bítovany se skládá ze dvou místních částí – Bítovany a Bítovánky. Jméno obce je v Čechách ojedinělé. Historické prameny zmiňují Bítovany již v roce 1329. A to nepřímo v přídomku Mstislava Rakušice z Bítovan. Jeho potomci obývali tvrz v Bítovanech až do poloviny 15. století. První zmínka o vsi Bítovany je učiněna v roce 1350. Farní kostel sv. Bartoloměje se připomíná v roce 1349 v souvislosti se založením nového biskupství v Litomyšli, kterému byly do správy dány některé kostely a vsi dosud patřící k pražskému arcibiskupství.

     Po vladycích z Bítovan drželi ves Závišové z Osenice, kteří se zde připomínají v 16. století. Ve druhé polovině 16. století byly Bítovany rozděleny na dva díly. Jeden z dílů, spojil Jan starší Záviš z Osenice s panstvím Seslávky-Rosice. Druhý díl Bítovan s tvrzí, poplužním dvorem a polovinou podacího práva ke kostelu sv. Bartoloměje nakonec Hynek Záviše z Osenice prodal v roce 1607 Václavovi Ostromířskému z Rokytníka. Ten v roce 1616 nabytý majetek postoupil Viktorinovi Hradeckému z Bukovna. Po dvou zde žijících generacích Viktorinových potomků se neznámým způsobem dostal do držení tvrze v Bítovanech Zikmund Šťastný Záviš z Osenice, který tvrz v roce 1630 prodal Abrahamovi Bechyňovi z Lažan. Po Abrahamově synovi Bohuslavovi dědil někdy okolo roku 1648 Bítovany Jindřich Bořický z Hostovic. Jedna z jeho dvou dcer Marie Kuna se v roce 1664, po dohodě se sestrou Lidmilou Evou, ujala děděného statku a vdala se za Karla Jaroslava Talacka z Ještětic. V roce 1694 prodala držený díl Bítovan Josefovi Františkovi hraběti ze Schönfeldu. Ten koupený statek spojil s panství Seč a Nasavrky. Později přikoupil i druhou část Bítovan.  Hrabě Schönfeld zemřel v roce 1737 a panství převzala jeho dcera Marie Kateřina, která se vdala za Jana Adama knížete z Auersperku. Auersperkové byli v Bítovanech vrchností až do ukončení vrchnostenské správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní zřízením okresních soudů, okresních, městských a obecních úřadů.

     Na katastru obce Bítovany bylo v roce 1990 vyhlášeno chráněné území, zahrnující rybník Farář a jeho okolí. Na rybníku byl zaznamenán vzácný výskyt kotvice plovoucí, která se stala předmětem ochrany. Za cenou je také považována geologická lokalita jílovitých a kvádrových pískovců, přiléhající k severnímu okraji rybníka.

   Znak: Ve zlatém štítě nad modrou vlnitou patou kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.

      Figury ve štítu mají vztah k chráněnému území rybníka Farář – modrá vlnitá pata štítu – a k vzácnému výskytu rostliny kotvice plovoucí – plod (ořech) a listy. Dva listy symbolizují, že obec tvoří dvě části. Zlatá je inspirována chráněnou geologickou lokalitou jílovitých a kvádrových pískovců ve stejném chráněném území.

   Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý, v poměru 4 : 1. Ve žlutém pruhu kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.

     Vlajka opakuje podobu znaku.

Jednotlivé návrhy symbolů

Heraldik pan Stanislav Kasík - heraldická kancelář "DAUPHIN" postupně na přání zastupitelů obce Bítovany vytvořil několik různých návrhů znaků i vlajek. Celý proces vzniku konečné podoby obecních symbolů je patrný z níže uvedených návrhů.

1. Základní návrh symbolů naleznete zde

2. Doplnění základního návrhu naleznete zde

3. Druhé a poslední doplnění základního návrhu naleznete zde