Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
Zápis do 1. třídy ZŠ Zaječice 2024
5 6
Akce ukliďme Bítovany
7
8
Nebezpečný odpad 8.4.2024
9
Odstávka el. energie Bítovany
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Čarodějnice Bítovany
Čarodějnice Bítovany
1 2 3 4 5

Fulltext

Svazarm - Zálesák

Svazarm v roce 1952 zakládá Drahomír Woff. O činnost byl velký zájem mezi mládeží, neboť byla prováděna poutavou formou. Činnost vyvrcholila nácvikem na I. celostátní spartakiádu. Po odchodu Woffa z Bítovan přejímá funkci předsedy organizace s 35 členy Jaroslav Ždímal . V roce 1959 byl do vedení zvolen Jiří Svoboda a organizace má 40 členů, z nichž 15 se věnuje sportovní střelbě a ostatní branným sportům, tehdy Dukelskému závodu branné zdatnosti.

historické foto


V dalším období se ujímá vedení Josef Jelínek a členská základna se rozrůstá na 58 členů. V té době se stává populární střelecká soutěž o přeborníka obce s účastí 79 občanů. V roce 1962 již je dosaženo 72 členů a do čela je zvolen Bohumil Vohradník. Při střeleckých soutěžích první tři členové získávají III. výkonnostní třídu a 20 členů odznak Základní branné přípravy. Dále členská základna klesá na 54 v roce 1965. V tomto roce se stává předsedou Karel Krbálek. Zkvalitňuje se sportovní střelba, a tak Luboš Fila vyhrává okresní přebor ve střelbě. I v branných sportech mělo naše družstvo, ve složení Josef Vohradník, Jaroslav Alinče a Jan Štursa, úspěch a na okresním přeboru získávají bronzové medaile a postupují do krajského přeboru. V okresním přeboru branného víceboje získala hlídka ve složení Arnošt Pilař a Luboš Fila zlatou medaili. Celkem čtyři střelci dosáhli III. výkonnostní třídy, tři II, jeden I. a to Karel Krbálek. V roce 1966 má organizace 43 členů v odbornostech střelba, motorismus a radistika spolu s organizací na Žumberku. Po dobu pobytu Karla Krbálka na Kubě přebírá vedení František Štursa. V roce
1968 výbor organizace hledá další zajímavou náplň pro členy.

V té době se v rámci Svazarmu objevuje nová činnost, a to pobyt v přírodě a organizace nese název Zálesák. I v tradičních činnostech organizace pokračuje dál a v okresním přeboru DZBZ obsazuje první místo Jarmila Capoušková, později Hančová a v chlapecké kategorii získal zlato Josef Boček a dorostenecké Jiří Bohunek. Nejpopulárnějšími akcemi Zálesáka byly tři tábory na břehu rybníka Kuchyně u Herálce vletech 1960, 1970 a 1972. Do činnosti v Zálesáku byla zapojena řada členů ze Zaječic a Žumberka. V Zaječicích se naskytla možnost získat klubovnu,  a tak se tato  odbornost přestěhovala.

V Bítovanech zůstala sportovní střelba a branné závody. Od r. 1971 je předsedou v Bítovanech Arnošt Pilař. Dále se ve funkcích postupně vystřídali Jaroslav Petrus, Josef Pražan a posledním předsedou byl Pavel Drášil. V roce 1976 organizace zaniká a materiál i finance se převádí do Zaječic. V roce 1971 ÚV Svazarmu ruší Zálesáka a členové dál pracují v ZO Svazarmu Zaječice.
Příchodem změn ve společnosti rokem 1989 se obnovuje činnost Zálesáka. Vzniká středisko Zaječice, jehož náčelníkem do současné doby je Ing. Karel Krbálek.