Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Sbírka šatstva
28 29 30
Brožura Pce kraje - jak si poradit
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Změna programu koncert Bartoloměj
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Pohádkový les Žumberk
30

Fulltext

Řemeslné služby

Kovárna v čp. 48, Khýn

V době 1. světové války byl několikrát vyzýván c.k. Okresním hejtmanstvím v Chrudimi, že nemá živnostenské oprávnění a přesto provozuje živnost. Obecní zastupitelstvo poté p. Khýnovi vydalo potvrzení, že živnost kovářskou provozuje již od r. 1874. Koku 1926 proběhla stavba domu s kovárnou na místě zbouraného domu. Jan Khýn provozoval kovářskou a podkovářskou živnost od r. 1927 do 9.12.1957. Skončil na vlastní žádost s odůvodněním, že od 1.1.1958 vstupuje do JZD.

Kovárna v čp. 63, Smetánka

Pracovaly zde 2 generace kovářů, Jan Smetánka otec a pak Jan Smetánka syn. Ten skončil roku 1953 a pak přešel ke Geologickému průzkumu, který probíhal v Lukavici.

Holičství v čp. 99, Uličný, Helena Kroužilová

Nejprve poskytoval služby holičské Bohumil Uličný, později obě děti, Rudolfa Helena. Zajížděli i do Orle. Po válce přešel Rudolf do Transporty, Helena se provdala a r. 1949 se odstěhovala do  Rychnova.

Truhlárna v čp. 132, Lichtenberg Václav

V roce 1942 byla kolaudována novostavba a truhlárna se zvláštním vchodem. V roce 1957 bylo přistaveno sociální zařízení a plánuje se přestavba truhlářské dílny na bytovou jednotku. Adaptace proběhla v roce 1968.

Truhlárna v čp. 33, Picek

Byla v činnosti ve 30. letech. Za hospodářské krize mu lidé dlužili za mnoho výrobků, díky čemuž zkrachoval. Zařízení a nářadí prodal později novému truhláři v obci p. Lichtenbergovi.

Truhlárna v čp. 59, Pecina

Zde pracovali dokonce 3 dělníci. Vyráběli pro děti i lyže. Byla v provozu ještě za války.

Kolářství, Josef Bakeš, čp. 82

Vyráběl kola k žebřiňákům a pod., kovář Khýn je opatřoval železnými obručemi. V prosinci 1948 se vzdává živnosti.

Krejčovství v čp. 95, Josef Pelikán

V provozu ještě po 2. sv. válce, pak se odstěhovali do Slatiňan. Syn se dal jinou cestou, v současné době je majitelem Sportovních potřeb a papírnictví v Chrudimi.

Krejčovství, Jaroslav Ceral

Živnost provozována od r. 1946 do prosince 1949. 12.12.1948 požádal o povolení přemístění provozovny z Chrudimi do Bítovan, což mu bylo povoleno. Nejprve bydlel v čp. 91, později koupil od Boženy Tesařové dům čp. 53. Po skončení soukromé živnosti přešel do Pardubic do Modely.

Obuvnictví, Novák Jan, čp. 87

Od r. 1940 do ledna 1941 měl povolenu živnost obuvnickou s prodejem pouze vlastních výrobků.

Kamnářství, Vodrážka Bedřich, čp. 120

O povolení živnosti žádal r. 1949, živnost skončil po úrazu (přišel o ruku) asi po 4 letech.

Živnost kapelnická, Štěpán František, čp. 7

Kapelník sám i hrál v kostele na varhany a zpíval.

Živnost kapelnická, Alinče Karel, čp. 81

V konkurenci dvou kapel se tato udržela déle, jelikož profesionální hudebník (saxofonista) František Sýkora, který hrál v Praze, jim dodával a přímo pro muzikanty rozepisoval nejnovější hity.

Malířství, Capoušek Jaroslav, čp. 119

Řemeslo provozoval od r. 1939 do r. 1950, vykonával ji v Chrasti, kam se později i přestěhoval.

Zámečnictví, Robert Jelínek, čp. 118

V letech 1946 - 1950 měl povolenu živnost strojní zámečník. V 50. roce přešel do závodu Masna Pardubice.

Zednický mistr, B. Dalecký, čp. 73

Hlavní provozovnu měl v Hrochově Týnci, zaměstnával asi 10 dělníků. Živnost provozoval zhruba do r. 1952. Projektoval i stavěl nejeden dům ve vsi.

Statistika soukromého sektoru k 31.5.1949:

1 koloniál (Šustr), 2 řeznictví (Kopečný a Dvořák), 1 trafika (Pecina), 1 pekař (Jůn), 2 krejčí (Ceral a Pelikán), 1 truhlář (Lichtenberg), 1 ovoce - zelenina, 1 prodejna družstva Budoucnost (Horáček).

V roce 1957 je na celém okrese evidováno již jen 180 soukromých živností.

Po roce 1990 se podnikání opět začalo rozvíjet. Ale ani nyní zde nevznikla žádná větší provozovna. V čp. 62 má dílnu Ekosan, zabývá se demontáží elektroniky a deratizací. Zaměstnává 5 pracovníků z obce. Je zde obchod se smíšeným zbožím - Šustr Jaromír, pohostinsví v čp. 1 a kiosek na hřišti - nájemcem je Vladimír Šindelář. Z dobných provozoven, které poskytují služby jako svoji hlavní činnost je v obci: krejčovství - Klára Velendorfová, čp. 143,
2 zámečnictví - Jan Florián, čp.  146 a Roman Bláha, čp.  154, klempíř a pokrývač - Žalud Luděk, čp. 157, elektrikář - Pavlík Zdeněk, čp. 158, Uličný Jiří, čp. 99, zámečnictví a výroba modelářských stavebnic a potřeb - Hanč Milan.

Služby v obci - vedlejší činnost

projektová činnost ve stavebnictví - Livora Jaroslav, čp. 136, účetnictví - Marie Floriánová, čp. 146, kadeřnictví - je zřízeno na OÚ v čp. 19, dochází sem Andrea Vašáková, autolakýrnictví - Lubomír Sýkora, čp. 72, 2 truhláři - Karel Habal , čp. 100 a Václav Lichtenberg, čp. 132, elektrikář, revize elektriky -Svoboda Jiří, čp. 35, softwary - RNDr. Jiří Mohl, čp. 40 a máme zde opět kapelníka - Karel Habal z čp. 100 je vedoucím skupiny Rytmus.

Dále je v obci několik podnikatelů, kteří mají provozovnu mimo obec:
Strnad Jaroslav, čp. 148 - firma Excalibury Army, Netušilovi Milan a Marie, čp. 104 - obchod Na rozhledně, Chrudim, Sehnal Marcel, čp. 150 - lodní mechanik, Praha, Horák Miloš, čp. 77 - soukromý zemědělec, Svídnice, Zdražil Michal, čp. 78 - benzinová pumpa, Nasavrky.