Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice Bítovany
Čarodějnice Bítovany
1 2
OÚ dovolená
3
OÚ dovolená
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
Svolání ZO na 13.5.2024
Sbírka šatstva
14
Zápis do MŠ Bítovany a dny otevřených dveří
Sbírka šatstva
Info k zákazu provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy
15
Přerušení dodávky elektřiny
Sbírka šatstva
uzavřen úřad 15.5.2024
16
Sbírka šatstva
17
Sbírka šatstva
18
Sbírka šatstva
19
Sbírka šatstva
20
Sbírka šatstva
21
Sbírka šatstva
22
Sbírka šatstva
23
Sbírka šatstva
24
Očkování psů 24.5.2024
Sbírka šatstva
25
Sbírka šatstva
Pohádková stezka
26
Sbírka šatstva
27
Sbírka šatstva
28 29 30 31 1 2

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Almanach do roku 2000 > Životopis naší krajiny > Řeka Holetínka, rybník Farář

Řeka Holetínka, rybník Farář a střed obce

Bohatou „galerii" rostlinných i živočišných druhů má rovněž vlastní úval a údolí řeky Holetínky a přilehlý rybník Farář. Při toku řeky vegetují v naprosté převaze především olše lepkavá, místy olše šedá, urostlé topoly (t. bílý, černý), drobnější topol osika, vrby (v. bílá, v. křehká, v. košíkářská), v některých úsecích poříčí se zabydlely běžné lesní stromy (nad ryb. Farář) zejména modřín evropský, borovice černá, z listnáčů pak bříza bradavičnatá a dub letní. Z běžných keřů osidlují poříčí od Zaječic k Bítovanům a nad obcí směrem k chatám křovité vrby, líska obecná, bez černý, svída krvavá, krušina olšová, porosty ostružiníku křovitého, slivoň trnka, vzácněji brslen evropský a pámelník bílý. Na několika místech se v korunách keřů uchytil chmel otáčivý.

Korytem řeky doprovází průtok vody různé druhy ostřice, růžově a bíle kvetoucí rdesna (r. blešík, r. peprník), v celé délce toku pak nenápadná vrbovka málokvětá (léčivka), vrbovka huňatá, v zátokách blatouch bahenní, místy porosty kakostu bahenního, pcháč potoční, pomněnka malokvětá, máta vodní, konopice pýřitá, kyprej vrbice, ve stínu stromů vrbina obecná a další. Na březích roste v rozsáhlých porostech kopřiva dvoudomá, lopuch plstnatý, šťovík kadeřavý, dvojzubec nící, šťavel tuhý, toten lékařský, pryskyřník prudký, orsej jarní a další. Na rybníku Farář ozeleňuje hladinu široce rozprostřený okřehek menší, jižní okraj pak vysoký rákos obecný, orobinec úzkolistý a sítina klubkatá. Téměř zde vymizela (v osmdesátých letech) vzácná kotvice vyplývavá, rostlinná rarita Bítovan (přírodní rezervace).

Z volně žijících druhů živočichů se v rybníce hojně vyskytuje brouk potápník, vroubený, běžné druhy střevníků, stužkonosky (st. Modrá i olšová), motýlice (oba druhy), vážka ploská, sídlo velké, lyšaj vrbkový, lyšaj topolový. Z chráněných živočichů tu žije plovatka bahenní, rosnička obecná (vzácná), čolek obecný, kuňka žlutobřichá, skokan zelený i hnědý, ropuchy - krátkonohá i obecná, užovka obojková (četná). Ve stráni žijí slepýš křehký a ještěrka obecná. V tekoucí vodě řeky žije chráněný rak kamenáč.

V pstruhovém pásmu žije nemnoho druhů ryb, zejména pstruh obecný (vysazovaný), chráněná mřenka mramorovaná a střevle potoční.

Dále je možno jmenovat druhy: plotice obecná, jelec proudník, jelec tloušť, hrouzek obecný, lín obecný, okoun říční, karas obecný, štika obecná a úhoř říční.

Z ptáků žijí na rybníce zejména labuť velká, lyska černá, polák velký, potápka malá, čejka  chocholatá a běžné druhy rákosníků. (r. obecný, r. proužkovaný).

Při řece žije vrána obecná - šedá, dlask tlustozubý, konipas bílý, čížek obecný, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní a skorec vodní.

Na rybníku je možné též vidět kachnu divokou, slípku zelenonohou, strnada rákosního, pochopa rákosního, chřástala vodního, moudivláčka luního, při řece pak se vyskytují mimo jmenované druhy též konipas horský, budníček menší, sedmihlásek hajní a v náletech žluva hajní i ledňáček říční (vzácně).

Z teplokrevných živočichů se v obci běžně vyskytují kuna skalní, tchoř obecný, myš domácí, lasička obecná, ondatra pižmová, netopýr ušatý a další.

V lokalitě Doly (v chatové osadě) se přirozený výběr rostlinných druhů mísí s uměle pěstovanou zelení (zejména koniferami, uměle pěstovanými jehličnany, různými druhy kapradin, jalovci apod.)

V Bítovanech samých (mimo zeleň při řece) tvoří zelenou kulisu obec též většinou účelově   vysázené druhy stromů a keřů včetně druhů okrasných a ovocné stromoví. Větší estetický význam zde mají lípy (lípa srdčitá) u kostela, u hřbitova a u mostu ve středu obce a lípa velkolistá za mateřskou školou a též u pomníčku padlým. Je škoda, že v současné době vymizely z obce kaštany koňské (jírovec maďal) a zbylo jen málo urostlých jasanů. Naproti tomu je velmi dobře, že naši zelenou „výbavu"doplnila v r. 1999 nová výsadba javorů (javor mléč) u školky při řece a nově vysázený okrasný sad při splavu proti toku řeky. Pěkný doplněk této vysoké zeleně tvoří též zmíněné uměle pěstované keře a okrasné stromy před obytnými domky a v okrasných zahrádkách, např. okrasné japonské třešně před obecných úřadem, v širším využití v zahrádkách pak kaliny, šeříky, pustoryl věncový (jasmín), vajgélie, stálezené jalovce a šlechtěné konifery apod.

Rozmanitá, bohatá a stále ještě krásná je živá příroda naší obce. Snad bychom si jí měli více a častěji všímat a uvědomovat si její nezastupitelnou hodnotu. Budiž tedy naším stálým vnitřním mementem tuto přírodu si na každém kroku chránit!