Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7
Zvláštní zápis ZŠ Zaječice (Ukrajina)
8
Prodej chovných kuřic
9 10
Odečty elektroměrů
11
Odečty elektroměrů
12
Odečty elektroměrů
13
Odečty elektroměrů
Rozhodnutí starostky č. 4/2022, svolání ZO na 13.6.2022
14
Odečty elektroměrů
Zvláštní zápis do MŠ Bítovany (Ukrajina)
15
Odečty elektroměrů
16
Odečty elektroměrů
Odstávka elektřiny 16.6.2022
17
Odečty elektroměrů
18
Odečty elektroměrů
19
Odečty elektroměrů
20
Odečty elektroměrů
21
Odečty elektroměrů
22
Odečty elektroměrů
23
Odečty elektroměrů
24
Pietní večer Ležáky
25
Senior festival 2022 Chrast
26
27 28 29 30 1 2 3

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Almanach do roku 2000 > Životopis naší krajiny > Řeka Holetínka, rybník Farář

Řeka Holetínka, rybník Farář a střed obce

Bohatou „galerii" rostlinných i živočišných druhů má rovněž vlastní úval a údolí řeky Holetínky a přilehlý rybník Farář. Při toku řeky vegetují v naprosté převaze především olše lepkavá, místy olše šedá, urostlé topoly (t. bílý, černý), drobnější topol osika, vrby (v. bílá, v. křehká, v. košíkářská), v některých úsecích poříčí se zabydlely běžné lesní stromy (nad ryb. Farář) zejména modřín evropský, borovice černá, z listnáčů pak bříza bradavičnatá a dub letní. Z běžných keřů osidlují poříčí od Zaječic k Bítovanům a nad obcí směrem k chatám křovité vrby, líska obecná, bez černý, svída krvavá, krušina olšová, porosty ostružiníku křovitého, slivoň trnka, vzácněji brslen evropský a pámelník bílý. Na několika místech se v korunách keřů uchytil chmel otáčivý.

Korytem řeky doprovází průtok vody různé druhy ostřice, růžově a bíle kvetoucí rdesna (r. blešík, r. peprník), v celé délce toku pak nenápadná vrbovka málokvětá (léčivka), vrbovka huňatá, v zátokách blatouch bahenní, místy porosty kakostu bahenního, pcháč potoční, pomněnka malokvětá, máta vodní, konopice pýřitá, kyprej vrbice, ve stínu stromů vrbina obecná a další. Na březích roste v rozsáhlých porostech kopřiva dvoudomá, lopuch plstnatý, šťovík kadeřavý, dvojzubec nící, šťavel tuhý, toten lékařský, pryskyřník prudký, orsej jarní a další. Na rybníku Farář ozeleňuje hladinu široce rozprostřený okřehek menší, jižní okraj pak vysoký rákos obecný, orobinec úzkolistý a sítina klubkatá. Téměř zde vymizela (v osmdesátých letech) vzácná kotvice vyplývavá, rostlinná rarita Bítovan (přírodní rezervace).

Z volně žijících druhů živočichů se v rybníce hojně vyskytuje brouk potápník, vroubený, běžné druhy střevníků, stužkonosky (st. Modrá i olšová), motýlice (oba druhy), vážka ploská, sídlo velké, lyšaj vrbkový, lyšaj topolový. Z chráněných živočichů tu žije plovatka bahenní, rosnička obecná (vzácná), čolek obecný, kuňka žlutobřichá, skokan zelený i hnědý, ropuchy - krátkonohá i obecná, užovka obojková (četná). Ve stráni žijí slepýš křehký a ještěrka obecná. V tekoucí vodě řeky žije chráněný rak kamenáč.

V pstruhovém pásmu žije nemnoho druhů ryb, zejména pstruh obecný (vysazovaný), chráněná mřenka mramorovaná a střevle potoční.

Dále je možno jmenovat druhy: plotice obecná, jelec proudník, jelec tloušť, hrouzek obecný, lín obecný, okoun říční, karas obecný, štika obecná a úhoř říční.

Z ptáků žijí na rybníce zejména labuť velká, lyska černá, polák velký, potápka malá, čejka  chocholatá a běžné druhy rákosníků. (r. obecný, r. proužkovaný).

Při řece žije vrána obecná - šedá, dlask tlustozubý, konipas bílý, čížek obecný, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní a skorec vodní.

Na rybníku je možné též vidět kachnu divokou, slípku zelenonohou, strnada rákosního, pochopa rákosního, chřástala vodního, moudivláčka luního, při řece pak se vyskytují mimo jmenované druhy též konipas horský, budníček menší, sedmihlásek hajní a v náletech žluva hajní i ledňáček říční (vzácně).

Z teplokrevných živočichů se v obci běžně vyskytují kuna skalní, tchoř obecný, myš domácí, lasička obecná, ondatra pižmová, netopýr ušatý a další.

V lokalitě Doly (v chatové osadě) se přirozený výběr rostlinných druhů mísí s uměle pěstovanou zelení (zejména koniferami, uměle pěstovanými jehličnany, různými druhy kapradin, jalovci apod.)

V Bítovanech samých (mimo zeleň při řece) tvoří zelenou kulisu obec též většinou účelově   vysázené druhy stromů a keřů včetně druhů okrasných a ovocné stromoví. Větší estetický význam zde mají lípy (lípa srdčitá) u kostela, u hřbitova a u mostu ve středu obce a lípa velkolistá za mateřskou školou a též u pomníčku padlým. Je škoda, že v současné době vymizely z obce kaštany koňské (jírovec maďal) a zbylo jen málo urostlých jasanů. Naproti tomu je velmi dobře, že naši zelenou „výbavu"doplnila v r. 1999 nová výsadba javorů (javor mléč) u školky při řece a nově vysázený okrasný sad při splavu proti toku řeky. Pěkný doplněk této vysoké zeleně tvoří též zmíněné uměle pěstované keře a okrasné stromy před obytnými domky a v okrasných zahrádkách, např. okrasné japonské třešně před obecných úřadem, v širším využití v zahrádkách pak kaliny, šeříky, pustoryl věncový (jasmín), vajgélie, stálezené jalovce a šlechtěné konifery apod.

Rozmanitá, bohatá a stále ještě krásná je živá příroda naší obce. Snad bychom si jí měli více a častěji všímat a uvědomovat si její nezastupitelnou hodnotu. Budiž tedy naším stálým vnitřním mementem tuto přírodu si na každém kroku chránit!