Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Svolání veřejného zasedání ZO na 1.7.2024
2 3 4 5 6 7
8
Oznámení
9 10 11 12 13
Cirkus Paldus - vystoupení
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltext

Obchody a služby v Bítovanech

Obchod v čp. 10 - Šustrovi

V únoru 1914 uzavřeli sňatek Bohumila Čermáková, Bítovany čp. 10 a Josef Šustr, hostinský z Vížek. Vlastnictví k čp. 10 přešlo na novomanžele. Po 1. světové válce rozšířil pan Šustr krám, vedle krámu zřídil i pohostinství, kde vystavěl prostorný sál a zakoupil jeviště, uvedl v život pražírnu žitné kávy, začal provozovat obchod uhlím a dřívím. Za tím účelem zakoupil nákladní auto a rozvážel uhlí ze stanice Slatiňany přímo k odběratelům. Prodejní doba byla v zimě v létě od 5 do 22 hodin, podle toho, jak bylo potřeba. Postavil novou stodolu, která však při úderu blesku vyhořela (1939). Obchod v čp. 10 - ŠustroviNechal vydláždit dvorek, postavil výměniční obydlí a nový chlév. Vedle krámu bylo i pohostinství. Dlouhá léta zastával funkci obecního účetního, r. 1931 krátce i úřad starosty. Dům přešel na syna Josefa Šustra, narozeného r. 1914. Ten si v roce 1947 vzal za ženu Jarmilu Sotonovou. Obchod provozovali dále. 1.4.1950, v rámci delimitace hostinských živností, KNV Pardubice zrušil pohostinství v čp. 10. V roce 1951 zabrala Jednota Hlinsko sál, krám a skladiště a zařadila obchod do sítě svých prodejen. Vedoucím se stal Václav Mutr starší z Bítovánek, r. 1961 přestavěla Jednota obchod na samoobsluhu. Od r. 1965 dělal Josef Šustr vedoucího hospody v čp. 1 (také byla ve vlastnictví Jednoty). V roce 1970 přešel p. Mutr do obchodu do Zaječic a Josef Šustr se stal vedoucím samoobsluhy v čp. 10. V roce 1982 zemřel. Po něm převzal prodejnu jeho druhorozený syn Jaromír, narozený v roce 1951, vyučený prodavač. V roce 1990 dostali Sustrovi v restituci prodejnu zpět. V současné době pracuje v obchodě celá rodina, tj. Jaromír Šustr jako vedoucí, manželka Zdeňka prodává, matka i ve věku 75 let vypomáhá jako pokladní. Obě dcery, Zdeňka a Jana, se vyučily jako prodavačky a jistě budou pokračovat v rodinné tradici.

Obchod v čp. 20 - Pekařovi

Majitelkou byla Anna Pekařová, narodila se r. 1856. Měla obchod se smíšeným zbožím. Byl to krámek o rozměrech 4x5 m se zvoncem na dveřích. Uprostřed byl prodejní pult a před ním stál pytel s kukuřicí, šuflata na mouku a petrolej. Za pultem cukr, kávoviny a bonbony. Cukr sekala s homolí. Účtování zákazníkům psala křídou na černý papír, který sloužil jako obal na homolích cukru. Účtovala ve zlatkách, 1 zlatka za 2 K. Zákazníky měla především z chudých rodin, které často neměly na zaplacení zboží a stávalo se, že vůbec nezaplatily. V posledních 8 letech již neprodávala, jednak pro své zdraví a také nemohla konkurovat, protože v obci byly další 2 obchody. Zemřela v 81 letech v roce 1937.

Obchod v čp. 37 - Horáčkovi

Zmínky o jejich obchodě jsou již v r. 1916 (Živnostenský list vystaven od 2.7.1931). V době 2. sv. války se pouze v tomto krámě prodávalo mléko na příděl (na lístky). Vykupoval také mléko pro mlékárnu od drobných zemědělců. Živnosti se vzdává 13.10.1948, firmu převzalo družstvo Budoucnost, později Jednota, ještě i tam prodával Horáček Josef.

Konzum v čp. 19

Majitelem domku byl p. Vecka. Roku 1919 byl v tomto domku konzum a to v části, kde je dnes úřadovna, se vchodem v místech dnešního zkoseného rohu. Prodávala zde slečna Vlasta Šaravcová, provdaná Pelikánová. Obchodu se nevedlo nejlépe a kolem r. 1930 prodej skončil. Pak zde byla krátce masna p. Stehna, zboží zákazníkům rozvážel majitel vozíkem taženým dvěma bernardýny. Na druhé straně domu, v dnešní zasedací místnosti byla ševcovna.

Pekařství a obchod v čp. 116, Vodrážka Jůn

26.6. 1926 žádal Antonín Vodrážka o povolení stavby rodinného domku s pekařskou provozovnou. Kolem r. 1933 zde pekli Culkovi, paní rozená Vobořilová. Dále koupili dům Junovi. V roce 1942 prováděl Štěpán Jůn modernizaci a zpřístupnil krám z nábřežní ulice. 31.12.1954 se Š. Jůn vzdal pro nemoc provozování své živnosti, kterou provozoval na základě živnostenského listu z 9.5.1938.

Pekařství v čp. 80

Patřilo mlynáři Aloisů Psotovi, zboží dodával i do Zaječic do krámu p. Lupoměskému.

Řeznictví a uzenářství v čp. 28, Antonín Kopečný

Živnost provozoval od r. 1935. V roce 1936 mu byla povolena přístavba lednice a chladírny. V březnu 1949 pro trvalou chorobu (revmatizmus) práci ukončil a vrátil živnostenský list.

Řeznictví a uzenářství v čp. 73, Josef Dvořák

V prosinci 1923 žádal o povolení přístavby porážky a lednice. V dubnu 1929 mu byla povolena přístavba krámu. Živnost řeznickou a uzenářskou odhlásil v zimě roku 1949. Prodejnu přebrala Jednota, dál zde podával J. Dvořák, po něm p. Hrníčko ze Žumberka. V květnu 1959 schválil MNV v Bítovanech zrušení prodejny a přestavbu na byt. Prodejna již nebyla delší čas v provozu, Jednota, která tento krám provozovala, nemohla sehnat prodavače, kvůli nevhodnému stavebnímu řešení. Chladírna byla ve dvoře a prodavač musel se zbožím obcházet celý dům.

Řeznictví v čp. 58, Jeřábek

Příležitostně se zde rozprodával poražený dobytek, nebyla zde výroba uzenářských výrobků.

Trafika Marie Štursové

Živnost obdržela jako vdova po manželovi, který padl v 1. sv. válce. Nejprve prodávala v č. 55, potom v čp. 38. Prodávala ještě i po válce. Tehdy byly tabákové výrobky k dostání pouze v trafice. V obou domcích se prodávalo okénkem, dovnitř se nechodilo.

Trafika v ČD. 59, Pecina

Byla otevřena snad r. 1947, po trafice p. Štursové.

Hospoda

Jedná se o budovu čp. 1, pod kostelem. V zápise z r. 1850 je jako šenkýř zmiňován Antonín Bakeš. Zemřel r. 1856 jako bezdětný. V roce 1918 byla majitelkou Marie Písařova, hostinským Fr. Jeřábek. V roce 1920 dělal hostinského Josef Dvořák. Roku 1925 koupil hostinec Karel Boháč, který se sem přestěhoval ze Žumberka. V tomto roce prováděl stavební úpravy, z chodby se vlevo vcházelo do hostince, dále zde byla kuchyně, sál a jeviště. Z chodby vpravo byly 2 pokoje, rovně se přišlo k záchodům. V roce 1950 byla uzavřena nájemní smlouva mezi družstvem Budoucnost (později Jednota) a manželi Boháčovými o nájmu pohostinství. Vedoucí pohostinství byla až do roku 1961 p. Boháčova, dále pak již pro vysoký věk nemohla práci vykonávat a hospoda byla asi na půl roku uzavřena. Paní Boháčova zemřela r. 1966. Od 1.2. 1962 do 1.8.1963 zde pracovala Marta Bočková, pak na 2 měsíce nastupuje Jiřina Šindelářová, dalším hostinským je Boh. Kopecký z Hamru. Od září 1965 do r. 1970 byl vedoucím pohostinství Josef Šustr, čp. 10. V té době Jednota předělávala sociální zařízení, investovala sem 277 000 Kč. Nákladem 40 000 Kč byla přeložena střecha, upraven sklep, zhotovena fasáda. Roční průměrné tržby se pohybovaly kolem 500 000 Kč. Jen v roce 1969 se konalo 53 zábav.

Před hospodou, vedle sklepa byl domek, posledními nájemníky byli snad Vodrážkovi a Mrkvičkovi (asi do r. 1945). Tento domek „na sklípku" byl již rozpadlý a v roce 1966 byly jeho trosky odvezeny.

Hostinských se v dalším období vystřídalo mnoho, všichni zde nejsou uvedení. Byli zde: B. Truhlář z Chrudimi, p. Licková ze Škrovádu, 1971 - 75 Anna Rulíková, František Štursa, 1982 - 1987 Karel Horák, Bítovany, jako vedlejší zaměstnání, Bureš, Šustrová ze Zaječic, Pleskot.

V roce 1991 vrátila Jednota v rámci restituce budovu a některé pozemky dědicům po Boháčových, tj. Marii Brýdlové, Jarmile Alinčové, Zdeňce Ceralové, Karle Řehánkové, Františku Boháčovi, Věře Koubové.

Po r. 1990 se v hostinci vystřídali: Novák Josef, Bítovany 144, potom byla nějaký čas obec bez pohostinství, dále si ji pronajal Michal Zdražil, čp. 78, jako vedlejší zaměstnání. Po něm následoval Petr Dušek, dojížděl sem z Chrudimi a opět jen jako vedlejší činnost. V červnu 1997 získává pohostinství do nájmu Vladimír Šindelář z čp. 147, ještě od původních restituentů. V listopadu 1997 majitelé budovu prodali ing. Sekaninovi z Pardubic. Pan Šindelář v nájmu zůstává.

Pohostinství je otevřeno v zimě, přes léto je otevřeno ve stánku na hřišti.