Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
31
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
1
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
2
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
3
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
4
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
5
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
Vernisáž Vojtěcha Bakeše
6
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
7
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
8
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
9
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
Vernisáž + výstava Odvárka
Varování před podvodnými SMS a e-maily
10
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
11
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
12
Diakonie Broumov - sbírka šatstva
13 14 15
ČEZ - upozornění okleštění porostů
Svolání ZO na 15.11.2023
16 17
Zvěřinové hody-restaurace Lukavice
Sběr železa 17.11.2023
18
Zvěřinové hody-restaurace Lukavice
19
20 21 22 23 24 25 26
Předvánoční jarmark Bítovany U Nováků
27 28 29 30 1
Informace od Kraje-zdravotnictví
2
Rozsvícení vánočního stromu
3
Benefiční adventní koncert Charita

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Almanach do roku 2000 > Střípky z kronik

Střípky z kronik

Nejstarší občan obce

Dne 26.3.1994 se dožil 100 let Josef Danihelka z čp. 75. Narodil se v Kolíně, vyučil se truhlářem. Po vypuknutí 1. světové války v r. 1914 byl poslán na východní frontu, dostal se do ruského zajetí, kde jako zajatec pracoval až do skončení války. Po návratu, r. 1919 se oženil a měl 2 děti. Roku 1951 se s dcerou přestěhoval do Bítovan. Až do doby odchodu do důchodu pracoval jako truhlář v ČSAD Chrudim. Ani v penzi však nezahálel a pomáhal v obci, např. při rekonstrukci MŠ, ale i dalších akcí. Ve svém životě nikdy nekouřil, téměř nepil alkoholické nápoje, ale rád si pochutnával na tučných jídlech. Zemřel 30.11.1995.

Nejstarším občanem v roce 2000 je Josef Ždímal, čp. 124, který se dožívá v dobrém zdravotním stavu 96 let. Vyučil se zedníkem, jeho posledním zaměstnavatelem byl Průmstav. Do dnešní doby zvládá práci na zahrádce a svoji největší zálibu - včely. V r. 1996 oslavili s manželkou Marií, která se letos dožívá 93 let, diamantovou svatbu (60 let).

Povodně

  • květen 1872 - nejstarší zaznamenaná povodeň, strhla jez mlýna u čp. 34.
  • 1910 - bez zaznamenaných škod
  • 5.6.1926 - vystoupila řeka po nepřetržitých deštích, vnikla do školní zahrady, dvora hospody a čp. 32
  • jaro 1960 - kry u dolního mostu, musely být armádou odstřelovány
  • 6.6.1960 - na obecním sadu vyrvala voda 10 vzrostlých jabloní
  • 13.8.1960 - sebrala voda ještě dalších 5 jabloní ze sadu
  • 19.8.1960 - zaplavená luka
  • 15.1.1968 - kry, které se zarazily v lukách pod dolním mostem, způsobyly vylití řeky z břehů 

Povodeň v květnu 1972

Sad v obci, významné stromy

První sad v obci, na levém břehu Holetínky, byl vysázen r. 1935. Ovoce z něj se každoročně dražilo. Kdo nabídl nejvyšší částku, mohl si ho očesat. V r. 1967 převzalo ovocné sady JZD, u splavu provedlo novou výsadbu. V r. 1973 byl vysázen živý plot kolem silnice do Cihelny, zhruba 1/2 ho byla vytrhána při rozšiřování silnice v r. 1999 ( zůstal od čp. 66 k čp. 75 ). 1999 - vykácení starých ovocných stromů a nahrazeno okrasnými listnatými stromy a nízkými dřevinami (dosazovány v r. 2000), prováděla f. Školky a výsadby, Vaněk, Chrudim.

26.3.1919 byly po obou stranách mostu u MŠ zasazeny Lípy svobody.

12.4.1908 - zasazen jehlancovitý dub k příležitosti 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn (narodil se r. 1830), strom roste v zahradě MŠ.

1998 - hloh obecný s více kmeny, roste u aut. zastávky v Bítovánkách - je vyhlášen jako památný strom

Brigádnická činnost

Při pročítání kroniky se často upozorňovalo na to, že stavba byla budována brigádnicky. Musíme konstatovat, že zdejší lidé odvedli touto formou úctyhodnou práci, ať již na budování MŠ, sportoviště s požární nádrží, požární zbrojnice, kanalizace, nebo na úpravách veřejných ploch. Všem zúčastněným patří náš dík.

Uvedeme zde jen několik vyhodnocených pracovníků: v letech 1976, 77 byl jako nejlepší brigádník vyhodnocen Zdeněk Pavlík, r. 1978 odpracovala Národní fronta 10 950 hodin, ostatní občané 8 655 hodin, nejaktivnější byl opět Zdeněk Pavlík.
1979 - NF - 9 081 hodin, 4 404 hodin ostatní, jako nejlepší vyhodnocen Václav Souček.
1982 - Pavlík Zdeněk, 1983 - Horník Ladislav, 1984 - Dušek František, 1985 -Jelínek Robert.
Další statistika není vedena. Lze si jen přát, aby i v dnešní době pomohli lidé dobrovolnou prací zlepšit vzhled svojí obce.

Televizory

25.2.1954 bylo zahájeno pravidelné vysílání Čs. televize. V r.1960 bylo v obci 25 televizorů, r. 1966 jich bylo v Bítovanech 95, v Bítovánkách 10.

Věnečky v Bítovanech

Věnečky v Bítovanech