Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Taneční kurz pro mládež - Sokolovna Slatiňany
30 31 1
Vyhlášení konkurzu na ředitel. MŠ Bítovany
2 3 4
5 6 7
Firma Svoboda - chovné kuřice
8 9 10 11
12 13 14 15
Za sovím houkáním
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Orel
28
Drůbežárna Mírovka 2024
29 1
Zabíjačkové hody restaurace U Nováků
2
Zabíjačkové hody restaurace U Nováků
3
Dětský karneval Bítovany

Fulltext

Smíšený biotop - lesní porosty od Bítovánek ke Smrčku a k Žumberku

Je to naše největší zalesněné území rozkládající se východně a leverovýchodně od naší obce. Tyto naše „zelené plíce" osídluje hlavně borovice lesní, bor. černá, místy i hedvábná vejmutovka, dále smrk ztepilý, modřín evropský a všudypřítomná bříza bradavičnatá. V menším rozsahu (nad Popluží) le uplatňují dubiny (d. letní i zimní), tu a tam buky, vzácněji javor mléčný Při lesních vodách rostou olše lepkavá a topol černý, topol bílý, topol osika, množství jasanů (j. ztepilý) a řada dalších dřevin. Na okrajích lesa (zejm. y Bítovánek) se potkáme střešní ptačí, vzácněji sjavory, jeřábem obecným, apod.

Z keřů a nižších keříků najdeme v lese bez hroznatý, při okrajích bez černý, ve vlhčích polohách více druhů vrby (např. vrbu bílou, v. křehkou, v. ušatou, vzácněji i v. jívu).

Tyto keře vzácněji doplňují ptačí zob obecný, krušina olšová, hloh obecný, linka obecná, líska obecná, ostružiník křovitý, ostružiník maliník a mnohé další, nupř. zimolez černý, svída krvavá aj. Ve stráni po pravé straně Smrčského potoka (Bítovánky) se rozkládá rozsáhlé teritorium brusnice vorůvky, vyhledávané místními občany i zájemci z okolí, v poslední době se rozšiřují i porosty brus. brusinky. Místy najdeme fialové porosty vřesu obecného. Tu a tam (sporadicky) se setkáme s jalovcem obecným, (ke Stud. Vodě aj.)

Tyto nejbližší naše lesy jsou hlavně v létě, ale někdy i dlouho na podzim doménou houbařů, kteří se zdaleka široka sjíždějí a oceňují poměrně bohatý výběr druhů jedlých hub. Odvážejí si v košících hlavně „podborováky" (hř. borový), kozáky a někdy bedly, zkušenější i méně známé jedlé druhy. Jaká |e tu situace?

Je smutná pravda, že hřib smrkový, křemenáč březový a liška obecná (dříve běžné) jsou už i u nás velkou vzácností, hojný však je stále hřib borový, hřib žlutomasý „babka", hřib strakoš, více druhů klouzků (zejm. kl. zrnitý a kl. modřínový) kozák březový, více druhů pýchavky, hojně se vyskytující bedla červenající, různé druhy žampionů, pestřec obecný, hřib strakoš a další.
K vzácnějším nálezům patří i jarní vřeckaté houby - smrže, na podzim kotrč kadeřavý (výhradně při borovicích) a směrem k Žumberku velmi vzácně v létě i stroček trubkovitý. Bohužel, mnoho houbařů si poplete jedlý hřib za hřib žlučník, který se u nás nebývalé rozšířil. Velmi dobří houbaři naproti tomu nacházejí v tomto lese celý soubor jedlých holubinek, zejména pak h. namodralou, h. révovou, h. zlatou, h. mandlovou, h. nazelenalou, h. zelenou a další. Při Smrčském potoku najdeme při troše štěstí i ryzce: r. pravý, r. borový, r. polokrvomléčný, vzácně syrovinku. Z muchomůrek se poměrně málo nacház m. růžovka (zvaná též masák), z pařezových hub se některým rokem velmi četně vyskytuje václavka obecná. Též lze na podzim najít trsy opeňky měnlivé a nejedlé žlutotřepenitky svazčité. Z málo známých hub se někdy ukáže v borovinách   hadovka smrdutá a na vyhnojené půdě hnojník obecný (u Bítovánek). Zjedovatých hub se velmi   četně vyskytují muchomůrka hlízovitá, pavučinec plyšový a muchomůrka porfyrová.

Lesní půdu místy oživují zelené mechy a nižší cévnaté rostliny. Zejména nápadně působí bochníčky bělomechu sivého a sytě zelené porosty rokytníku skvělého. Na suchých místech pak nejčastěji roste ploník obecný. Z přesliček obývá náš les obvyklá přeslička lesní, kapradiny nejčastěji zastupuje kapraď samec a osladič obecný.

Kvetoucích lesních rostlin je u nás mnoho. Tak např. hned zjara v Hrobce u Bítovánek najdeme celé porosty podléšky - jaterníku, sněženek, podsněžníků, bledulí jarních i sasanky hájní. V lokalitě kolem Bítovánek se vyskytuje hojně plicník lékařský, rdesno hadí kořen, vzácně pak kokořík vonný, upolín evropský a vstavač májový. V Hrobce najdeme léčivky: kakost smrdutý a vlaštovičník větší. V lesním porostu běžně rostou kuklík městský, prvosenka jarní, orsej jarní, orlíček planný, česnáček lékařský, mochna nátržník, třezalka tečkovaná, smolnička obecná, škarda dvouletá, netýkavka malokvětá (při potoku), starček hajní, mléčka zední, zvonek kopřivolistý a další, např. pstroček dvoulistý, violka vonná aj.

Ve vyšších (odkrytých) polohách se hojně vyskytuje fialová vrbka úzkolistá. Zjedovatých bylin zde místy narazíme na vraní oko čtyřlisté a vzácně na rulík zlomocný. Z trav možno jmenovat ostřici lesní, třeslici prostřední, třtinu rákosovou, srhu říznačku, lipnici hajní, smilku tuhou a další.

Našimi nejvýznamnějšími lesními živočichy jsou hlavně mravenec lesní (chráněná mraveniště k Žumberku), chráněný čmelák lesní, střevlík kožitý, bělopásek topolový, botulec dubový a b. červený, dále chránění studenokrevní živočichové: skokan hnědý, sk. zelený, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková (rybníky), zmije obecná (vzácná), mlok skvrnitý (Bítovánky), čolek obecný. Z teplokrevných (savců) netopýr rezavý.

Z plžů se sezónně četně vyskytují: plzák hnědý, plzák lesní, hlemýžď zahradní, pásovka keřová, páskovka hajní. Hmyz mimo jmenované druhy zastupuje brouk kozlíček dazule, chrobák velký, drabčík zdobený, krajník pižmový, střevlík měděný, stř. zlatitý, stř. fialový. Motýli: strakáč březový, perleťovec stříbropásek, martináček habrový (rozšířený ), marináček bukový, stužkonoska dobová, stužkonoska modrá.

Z ptáků lze vyjmenovat dravce káně lesní (hnízdí v lese), jestřáb obecný, krahujec obecný, puštík obecný. Ostatní lesní ptáci: datel černý, strakapoud velký, holub hřivnáč, střízlík obecný, králíček obecný, červenka obecná, sojka obecná, brávník obecný, hýl obecný, sýkory: koňadra, babka, uhelníček, linduška lesní.

Na lesních rybnících hnízdí labuť velká, polák velký, polák chocholačka, kachna divoká, chřástal vodní, slípka zelenonohá a lyska černá.

Z větších lesních savců obývají les srnec obecný, zajíc polní, plch lesní, tnyšice lesní, hryzec vodní, ondatra pižmová, ježek obecný, veverka obecná, pnise divoké (východně od Bítovánek), kuna lesní a liška obecná.