Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Sbírka šatstva
28 29 30
Brožura Pce kraje - jak si poradit
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Změna programu koncert Bartoloměj
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Pohádkový les Žumberk
30

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Obecní symboly

Obecní symboly

Obecní zastupitelstvo obce Bítovany projednalo a schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 návrhy dvou hlavních obecních symbolů. Jde o obecní znak a prapor. Osm variant návrhů, které byly zpracovány dle heraldických pravidel pro tvorbu nových obecních symbolů, vytvořil postupně heraldik pan Stanislav Kasík - heraldická kancelář "DAUPHIN"  z Roudnice nad Labem. Jako nejvhodnější byla zvolena varianta poslední - osmá.

Dne 2. února 2010 podala obec Bítovany  jménem starostky Jany Čechlovské Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky žádost o posouzení návrhů obecních symbolů a o doporučení k jejich udělení. Žádost naleznete zde

Dne 13. dubna 2010 bylo dopisem předsedou podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Zdeňkem Novotným obci oznámeno, že navrhované symboly byly schváleny a doporučeny k udělení obci jako oficiální obecní symboly obce Bítovany. Dopis o schválení naleznete zde

Rozhodnutím č. 75 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 29. dubna 2010 o udělení znaků a vlajek a dle §34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s §29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byly obci Bítovany uděleny znak a vlajka. Dekret o udělení znaku a vlajky naleznete zde

Slavnostního předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavou Němcovou se dne 29. dubna 2010 zúčastnila starostka Jana Čechlovská a místostarosta RNDr. Jiří Mohl. Předání dekretu paní starostce najdete zde. Předání dekretu - společná fotografie je k nahlédnutí zde

Dne 28. srpna 2010 bylo obecním symbolům požehnáno  světícím biskupem mons. Josefem Kajnkem z Královehradeckého biskupství na slavnostní mši v místním kostele sv. Bartoloměje. Toto svěcení obecních symbolů bylo součástí malé slavnosti uspořádané k 660 letům první písemné zmíňky o obci Bítovany. Krátké video k této slavnosti naleznete zde

Znak

Obecní znak

Ve zlatém štítě nad modrou vlnitou patou kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.

 

 

Vlajka

Obecní vlajka

List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý, v poměru 4 : 1. Ve žlutém pruhu kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Ikonografie

   Obec Bítovany se skládá ze dvou místních částí – Bítovany a Bítovánky. Jméno obce je v Čechách ojedinělé. Historické prameny zmiňují Bítovany již v roce 1329. A to nepřímo v přídomku Mstislava Rakušice z Bítovan. Jeho potomci obývali tvrz v Bítovanech až do poloviny 15. století. První zmínka o vsi Bítovany je učiněna v roce 1350. Farní kostel sv. Bartoloměje se připomíná v roce 1349 v souvislosti se založením nového biskupství v Litomyšli, kterému byly do správy dány některé kostely a vsi dosud patřící k pražskému arcibiskupství.

     Po vladycích z Bítovan drželi ves Závišové z Osenice, kteří se zde připomínají v 16. století. Ve druhé polovině 16. století byly Bítovany rozděleny na dva díly. Jeden z dílů, spojil Jan starší Záviš z Osenice s panstvím Seslávky-Rosice. Druhý díl Bítovan s tvrzí, poplužním dvorem a polovinou podacího práva ke kostelu sv. Bartoloměje nakonec Hynek Záviše z Osenice prodal v roce 1607 Václavovi Ostromířskému z Rokytníka. Ten v roce 1616 nabytý majetek postoupil Viktorinovi Hradeckému z Bukovna. Po dvou zde žijících generacích Viktorinových potomků se neznámým způsobem dostal do držení tvrze v Bítovanech Zikmund Šťastný Záviš z Osenice, který tvrz v roce 1630 prodal Abrahamovi Bechyňovi z Lažan. Po Abrahamově synovi Bohuslavovi dědil někdy okolo roku 1648 Bítovany Jindřich Bořický z Hostovic. Jedna z jeho dvou dcer Marie Kuna se v roce 1664, po dohodě se sestrou Lidmilou Evou, ujala děděného statku a vdala se za Karla Jaroslava Talacka z Ještětic. V roce 1694 prodala držený díl Bítovan Josefovi Františkovi hraběti ze Schönfeldu. Ten koupený statek spojil s panství Seč a Nasavrky. Později přikoupil i druhou část Bítovan.  Hrabě Schönfeld zemřel v roce 1737 a panství převzala jeho dcera Marie Kateřina, která se vdala za Jana Adama knížete z Auersperku. Auersperkové byli v Bítovanech vrchností až do ukončení vrchnostenské správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní zřízením okresních soudů, okresních, městských a obecních úřadů.

     Na katastru obce Bítovany bylo v roce 1990 vyhlášeno chráněné území, zahrnující rybník Farář a jeho okolí. Na rybníku byl zaznamenán vzácný výskyt kotvice plovoucí, která se stala předmětem ochrany. Za cenou je také považována geologická lokalita jílovitých a kvádrových pískovců, přiléhající k severnímu okraji rybníka.

   Znak: Ve zlatém štítě nad modrou vlnitou patou kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.

      Figury ve štítu mají vztah k chráněnému území rybníka Farář – modrá vlnitá pata štítu – a k vzácnému výskytu rostliny kotvice plovoucí – plod (ořech) a listy. Dva listy symbolizují, že obec tvoří dvě části. Zlatá je inspirována chráněnou geologickou lokalitou jílovitých a kvádrových pískovců ve stejném chráněném území.

   Vlajka: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý, v poměru 4 : 1. Ve žlutém pruhu kosmo červený plod kotvice, z něhož vyrůstají dva odkloněné zelené listy.

     Vlajka opakuje podobu znaku.

Jednotlivé návrhy symbolů

Heraldik pan Stanislav Kasík - heraldická kancelář "DAUPHIN" postupně na přání zastupitelů obce Bítovany vytvořil několik různých návrhů znaků i vlajek. Celý proces vzniku konečné podoby obecních symbolů je patrný z níže uvedených návrhů.

1. Základní návrh symbolů naleznete zde

2. Doplnění základního návrhu naleznete zde

3. Druhé a poslední doplnění základního návrhu naleznete zde