Obec Bítovany
oficiální stránky obce
Obec Bítovany
Obec Bítovany
Obec Bítovany

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Volby prezidenta, voličské průkazy

Volby prezidenta, voličské průkazyDatum konání:
28.1.2018

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení volby (tedy od 28. srpna 2017), a to následujícími způsoby (viz § 33 zákona o volbě):

  • PÍSEMNĚ
  • písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u nějž je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena),
  • pro případné II. kolo nejpozději do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hodin.
  • Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost např. zaslal poštou). V této souvislosti připomínáme, že ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o úkon související s využitím volebního práva, jak má na mysli ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (osvobození se však nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře).
  • Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné). 
  • Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!

 

  • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy   10. ledna 2018 do 16:00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do středy 24. ledna 2018 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.